W czym możemy pomóc? 

 udzielanie porad prawnych;
 przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych
 sporządzanie i opiniowanie umów;
 reprezentacja w postępowaniach przygotowawczych;
 reprezentacja w postępowaniach sądowych;
 reprezentację w postępowaniach administracyjnych;

Oferta Kancelarii

Prawo karne

obrona oskarżonych i reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym, przed sądami, udzielanie porad prawnych z zakresu spraw karnych i wykroczeniowych.

Prawo administracyjne

reprezentacja stron w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej, prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi, sporządzanie pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych, przygotowywanie opinii prawnych, analiza i doradztwo z zakresu prawa administracyjnego.

Prawo gospodarcze

doradztwo prawne dla przedsiębiorców, sprawy spółek prawa cywilnego i handlowego, reprezentacja przedsiębiorców w rokowaniach z kontrahentami oraz przed sądami i urzędami, przygotowywanie umów i innych dokumentów w obrocie gospodarczym, stała pomoc prawna dla przedsiębiorców.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

reprezentacja stron w sprawach rodzinnych i opiekuńczych przed sądami i urzędami, mediacje, umowy oraz doradztwo prawne w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

reprezentacja stron przed sądami i urzędami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, mediacje w sprawach pracowniczych, doradztwo prawne dla pracowników i pracodawców, umowy z zakresu prawa pracy, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, emerytury i renty.

Prawo podatkowe

reprezentacja podatników przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, doradztwo prawne w sprawach podatkowych dla przedsiębiorców i konsumentów, analizy i opinie prawne z zakresu prawa podatkowego krajowego i umów międzynarodowych.

Prawo cywilne

udzielanie porad prawnych, sporządzenie analiz i opinii prawnych, reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami, reprezentowanie klientów w postępowania egzekucyjnych, udział w postępowaniach mediacyjnych, sporządzanie umów i innych dokumentów w obrocie cywilnoprawnym, sprawy konsumenckie z przedsiębiorcami i między konsumentami, postępowania wieczystoksięgowe, spadki, zasiedzenia, sprawy z zakresu prawa rzeczowego z zobowiązań oraz akt stanu cywilnego, sprawy fundacji i stowarzyszeń.