Kancelaria Adwokacka
Tarasiuk,
Wróblewska

Spółka Partnerska

Adwokat
Stefan Tarasiuk:

starasiuk@adwokacichelm.pl

Adwokat
Marzena Waluch-Wróblewska:

mwroblewska@adwokacichelm.pl

Telefon/FAX:
tel. (082) 565 02 93
(082) 565 34 45
fax. (082) 565 0294

Adres:
ul. H. Sienkiewicza 8
22-100 Chełm
mail sekretariat:
tow@adwokacichelm.pl
asystent2@adwokacichelm.pl    asystent3@adwokacichelm.pl 

NIP: 563-21-24-070
Konto: Alior Bank SA
nr 85 2490 0005 0000 4530 4214 5537

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 147524

Zapraszamy do kontaktu

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Tarasiuk, Wróblewska Spółka Partnerska z siedzibą w Chełmie, ul. Sienkiewicza 8. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane tylko w celu odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu kontaktu. Dane osobowe nie będą przechowywane. Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące z Administratorem Danych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wydarzenia. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.